oktober 2014

Andakter vecka 44

Vi lyssnar till Lars Henriksson, Björkö Missionskyrka.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Jan Karlsson lördag morgon.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad och Martina Lardmo onsdag morgon.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Anna Larsson och Ulrik Alderblad tisdag morgon.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Johan Lindberg måndag morgon, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Linda Jansson fredag morgon.

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Stefan Larsson onsdag-torsdag.

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Katarina Bäck tisdag och lördag

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Ann Berntsson måndag morgon, Sion Fotö.

Sidor