februari 2015

Andakter vecka 6

Vi lyssnar till Ann-Christine Lindström torsdag-lördag.

Andakter vecka 6

Vi lyssnar till Lars Henriksson måndag-onsdag morgon, Björkö Missionsförsamling.