oktober 2015

Andakter vecka 44

Vi lyssnar till Roland Stahre fredag morgon, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 44

Vi lyssnar till Morgan Mattsson måndag-torsdag, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Angelica Olindersson fredag och lördag, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Marita Lindmark torsdag morgon, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Roland Stahre onsdag morgon, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 43

Vi lyssnar till Morgan Mattsson måndag och tisdag, Sv. kyrkan.