oktober 2016

Andakter vecka 44

Vi lyssnar till Anders Marklund, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 42

Vi lyssnar till Lars Henriksson torsdag-lördag, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 42

Vi lyssnar till Emma Rudäng måndag-onsdag, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Henrik Olsson onsdag-lördag, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 41

Vi lyssnar till Jan Karlsson måndag-tisdag, Filadelfia Öckerö.