juni 2018

Morgonandakter startar återigen måndag 23 juli i Radio Öckerö.

Vi lyssnar till Karolina Sandros, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 23

Vi lyssnar till Filip Larsson torsdag morgon, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 23

Vi lyssnar till Ingegerd Hagström, Betelkyrkan Hönö.