juli 2018

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Elisabeth och Bertil Bilén fredag morgon, Sion Fotö.

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Ann Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Katarina Bäck, Sion Fotö.

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Linda Jansson, Sion Fotö.