januari 2019

Andakter vecka 5

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 4

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 4

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad och Linda Duvanå.

Andakter vecka 4

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 4

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Mattias Martinsson, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Linda Jansson, Sion Fotö.

Andakt vecka 2

Vi lyssnar till Jan Hilding, Sion Fotö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Ann Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Katarina Bäck.

Sidor