juni 2019

Öckerö öarnas kristna råd har sändningsuppehåll vecka 25-29, återkommer 22 juli.

Andakter vecka 24.
Vi lyssnar till Filip Larsson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 24

Vi lyssnar till Emma Anhage. Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 24

Vi lyssnar till Kerstin Olsson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 24

Vi lyssnar till Enar Olsson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 24

Vi lyssnar till Tommy Granberg, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 23

Vi lyssnar till Rasmus Lindén, Sv. kyrkan.