juli 2019

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Elisabeth och Bertil Bilén, Sion Fotö.

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Ann Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakt vecka 30

Vi lyssnar till Rasmus Lindén, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 30

Vi lyssnar till Karolina Sandros, Sv. kyrkan.