augusti 2019

Andakter vecka 34

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 34

Vi lyssnar till Lars Henriksson, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 33

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 33

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 33

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Linda Jansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 31

Vi lyssnar till Katarina Bäck, Sion Fotö.