november 2019

Andakter vecka 48

Vi lyssnar till Anders Marklund och Katrina Simonsson, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 48

Vi lyssnar till Anton Pettersson och Johan Lindberg, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 48

Vi lyssnar till Johan Lindberg, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 47

Vi lyssnar till Christina Andreasson, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 47

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.
återutsändning från 14/11 och !5/11-2018
(något sämre ljudkvalité)

Andakter vecka 46

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 44

Vi lyssnar till Lasse Svensson, Nimbuskyrkan Öckerö.