januari 2020

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Linda Jansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Ann Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 3

Vi lyssnar till Jan Hilding, Sion Fotö.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Karolina Sandros, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Sara Johannesson, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 2

Vi lyssnar till Angelica Andersson, Sv. kyrkan.
(återutsändning från dec-2014)

Andakter vecka 1

Vi lyssnar till Andrew Thompson, Betelkyrkan Hönö.

Sidor