augusti 2020

Andakter vecka 35

VI lyssnar till Lars Henriksson, Björkö.

Andakter vecka 35

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 34

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 34

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 34

Vi lyssnar till Daniel Islander, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 33

Vi lyssnar till Lasse Svensson, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 33

Vi lyssnar till Nanna Henning, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 32

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 32

Vi lyssnar till Marita och Martin Antblad, Sion Fotö.

Andakter vecka 32

Vi lyssnar till Linda Jansson, Sion Fotö.

Sidor