december 2020

Andakter vecka 53

Vi lyssnar till Sara Johannesson, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 52

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.

Andakter vecka 50

Vi lyssnar till Johan Lindberg, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 50

Vi lyssnar till Matilda Märs, Linnea Sörensson och Anders Marklund, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 50

Vi lyssnar till Anders Marklund och Magdalena Sandvik, Hönö missionsförsamling.

Andakter vecka 50

Vi lyssnar till Anders Marklund och Matilda Märs, Hönö missionskyrka.

Andakter vecka 50

Vi lyssnar till Anders Marklund och Linnea Sörensson, Hönö missionskyrka.