februari 2021

Andakter vecka 8

Vi lyssnar till Maria Dubari, Frälsningsarmén Hönö.

Andakter vecka 8

Vi lyssnar till Lars Björkqvist, Frälsningsarmén Hönö.

Andakter vecka 7

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 6

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 6

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 6

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 5

Vi lyssnar till Lasse Svensson, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 5

Vi lyssnar till Nanna Henning, Nimbuskyrkan Öckerö.