maj 2021

Andakter vecka 21

Vi lyssnar till Christer Holmer, Björkö kyrka.

Andakter vecka 20

Vi lyssnar till Maria Dubari, Frälsningsarmén Hönö.

Andakter vecka 20

Vi lyssnar till Lars Björkqvist, Frälsningsarmén Hönö.

Andakter vecka 19

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 18

Vi lyssnar till Ulrik Alderblad, Filadelfiakyrkan Öckerö.