november 2021

Andakter vecka 48

Vi lyssnar till Emma Rudäng, Equmeniakyrkan Björkö.

Andakter vecka 47

Vi lyssnar till Jan Karlsson, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 47

Vi lyssnar till Daniel Islander, Filadelfia Öckerö.

Andakter vecka 47

Vi lyssnar till Roger Larsson, Filadelfiakyrkan Öckerö.

Andakter vecka 46

Vi lyssnar till Kajsa Werling, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 46

Vi lyssnar till Jim Peterson, Nimbuskyrkan Öckerö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Catarina Bäck, Sion Fotö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Tim Nådevik, Sion Fotö.

Andakter vecka 45

Vi lyssnar till Lars-Gunnar Jörnestrand, Sion Fotö.

Sidor