april 2022

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Tim Nådevik, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Catarina Bäck, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Andreas Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 16

Vi lyssnar till Karolina Sandros, Svenska kyrkan.

Andakter vecka 15

Vi lyssnar till Andrew Thompson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 15

Vi lyssnar till Emma Anhage, Betelkyrkan Hönö.