april 2023

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Tim Nådevik, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Åke Johansson, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Catarina Bäck, Sion Fotö.

Andakter vecka 17

Vi lyssnar till Ann Berntsson, Sion Fotö.

Andakter vecka 15

Vi lyssnar till Nils Bye, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 15

Vi lyssnar till Johan Zackrisson, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 15

Vi lyssnar till Emma Anhage, Betelkyrkan Hönö.

Andakter vecka 14

Vi lyssnar till Åke Andreasson, Sv. kyrkan.